Osoby zainteresowane pracą w naszej firmie proszone są o złożenie CV drogą e-mail: biuro@unibel.pl lub osobiście w siedzibie firmy w sekretariacie przy ul. Rybnej 18 w Elblągu.

Oprócz podstawowych danych kontaktowych prosimy zawrzeć również informacje o :

- wykształceniu,

- stażu pracy (nazwy firm i czas pracy),

- uprawnieniach,

- nabytych umiejętnościach (kursach, szkoleniach itp.) ,

- robotach (pracach), w których najbardziej lubi i umie wykonywać np. roboty kablowe lub instalacje podtynkowe lub automatyka, komputery itd.,

- stopniu znajomości języków obcych i dokumentach to poświadczających,

- zainteresowaniach ,

- przeciwwskazaniach do wykonywania czynności (np. na wysokości), padaczka, słaby wzrok itd.(nie są to informacje dyskwalifikujące kandydata),

- istnieniu przeciwwskazań do pracy zagranicą (formalno-prawne, rodzinne) i w delegacji,

- karalności .

WAŻNE

Prosimy również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji przez firmę zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 /".

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zainteresowania ofertą, sami skontaktujemy się z Oferentem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

 

created robkos.pl

       Osoby zainteresowane pracą w naszej firmie proszone są o złożenie CV drogą e-mail: biuro@unibel.pl lub osobiście w siedzibie firmy w sekretariacie przy ul. Rybnej 18 w Elblągu.

Oprócz podstawowych danych kontaktowych prosimy zawrzeć również informacje o :

- wykształceniu,

- stażu pracy (nazwy firm i czas pracy),

- uprawnieniach,

- nabytych umiejętnościach (kursach, szkoleniach itp.) ,

- robotach (pracach), w których najbardziej lubi i umie wykonywać np. roboty kablowe lub instalacje podtynkowe lub automatyka, komputery itd.,

- stopniu znajomości języków obcych i dokumentach to poświadczających,

- zainteresowaniach ,

- przeciwwskazaniach do wykonywania czynności (np. na wysokości), padaczka, słaby wzrok itd.(nie są to informacje dyskwalifikujące kandydata),

- istnieniu przeciwwskazań do pracy zagranicą (formalno-prawne, rodzinne) i w delegacji,

- karalności .

WAŻNE

Prosimy również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji przez firmę zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 /".

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zainteresowania ofertą, sami skontaktujemy się z Oferentem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !