ROBOTY ELEKTRYCZNE w zakresie:

 • instalacji elektrycznych w obiektach kubaturowych nn,
 • linii kablowych nn i SN,
 • oświetlenia terenu,
 • budowy i przeglądu stacji transformatorowych,
 • układów automatyki przemysłowej,
 • instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • produkcji i serwisu rozdzielni nn i SN,
 • instalacji w obiektach zabytkowych,
 • serwisu instalacji elektrycznych,
 • produkcji i serwisu rozdzielnic elektrycznych urządzeń kontroli dostępu,
 • sieci komputerowych, telefonicznych i telewizyjnych,
 • prac kontrolno-pomiarowych w pełnym zakresie,
 • instalacji odgromowych.

 

 

 

 

created robkos.pl

ROBOTY ELEKTRYCZNE w zakresie:

 • instalacji elektrycznych w obiektach kubaturowych nn,
 • linii kablowych nn i SN,
 • oświetlenia terenu,
 • budowy i przeglądu stacji transformatorowych,
 • układów automatyki przemysłowej,
 • instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • produkcji i serwisu rozdzielni nn i SN,
 • instalacji w obiektach zabytkowych,
 • serwisu instalacji elektrycznych,
 • produkcji i serwisu rozdzielnic elektrycznych urządzeń kontroli dostępu,
 • sieci komputerowych, telefonicznych i telewizyjnych,
 • prac kontrolno-pomiarowych w pełnym zakresie,
 • instalacji odgromowych.